Vi har i koordionationsgruppen valgt at fokusere på tre indsatsområder; nemlig
  1. Konkurrencen.
  2. Kommunikation.
  3. Skolebesøg.
Konkurrencen
Kommunikation
Skolebesøg